คณะวิทย์ฯ ธรรมศาสตร์ นำใบไผ่ซางหม่น มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

คณะวิทย์ฯ ธรรมศาสตร์ นำใบไผ่ซางหม่น มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดเผยว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI-TU) เปิดตัวแบรนด์ SUCHADA (สุชาดา) สกินแคร์ที่มีสารสกัดจากใบไผ่สายพันธุ์ “ซางหม่น” ที่สามารถพบได้ในประเทศไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากโจทย์ของกลุ่มเกษตรกร จ.สระแก้ว ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มของต้นไผ่

ทั้งนี้ SUCHADA (สุชาดา) ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ Biosafety Level 2 การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Clinical Test) จำนวนกว่า 300 ราย ที่ประกอบด้วยเพศชาย เพศหญิง ในกลุ่มอายุต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งพบว่าสารสกัด ไอโซออเรียนติน (isoorientin) ให้ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน โดยไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

ซึ่งปัจจุบันสารสกัดไอโซออเรียนติน (isoorientin) ภายใต้แบรนด์ SUCHADA (สุชาดา) ได้รับการจดสิทธิบัตร และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของผู้พัฒนาในนามของคณะวิทย์ มธ.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกรกล่าวต่อว่า การพัฒนาสกินแคร์ภายใต้แบรนด์ SUCHADA (สุชาดา) ของคณะวิทย์ มธ. ถือเป็นต้นแบบของการนำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากภาคการเกษตร ซึ่งเป็นพืชสายพันธุ์ที่พบมากในประเทศไทย ที่ให้ผลลัพธ์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร

โดยมีองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) อยู่ด้วย ได้แก่ การลดขยะจากภาคเกษตรกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร อีกทั้งยังสร้างมูลค่าให้กับงานวิจัยไทย ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

คณะวิทย์ฯ ธรรมศาสตร์ นำใบไผ่ซางหม่น มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

โดยขณะนี้ผู้พัฒนามีแผนวางจำหน่าย SUCHADA (สุชาดา) ที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแห่งแรก โดยตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่เซตละ 1,000 บาท โดยใน 1 เซตจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 5 ชิ้น ได้แก่ 1.เซรั่ม 2.ครีมบำรุง 3.โฟมล้างหน้า 4.ไมเซล่า 5.ครีมกันแดด เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงบิวตี้โปรดักต์คุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้ โดยตั้งเป้ายอดขาย 10,000 ชิ้นภายในปีแรก

ทั้งนี้การวิจัยสกัดสารสำคัญ ไอโซออเรียนติน (isoorientin) จากใบไผ่เพื่อพัฒนาเป็นครีมบำรุงและครีมกันแดด ได้รับรางวัลเหรียญทองจากเวที The 5th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกรกล่าวอีกว่า โดยทั่วไปต้นไผ่จะมีระยะเวลาเติบโตก่อนเก็บเกี่ยวลำต้นประมาณ 3 ปี ซึ่งระหว่างนั้นเกษตรกรจะไม่มีรายได้จากการเพาะปลูก และส่วนใหญ่เป็นของเหลือทิ้ง นั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสกินแคร์จากใบไผ่สายพันธุ์ไทย ภายใต้แบรนด์ SUCHADA (สุชาดา) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่นำมาสู่การใช้งานได้จริง และส่งผลดีทั้งภาคเกษตรกรรม การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและงานวิจัยของไทย

ซึ่งคณะวิทย์ มธ. พร้อมชู SUCHADA Model กับแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังคนรุ่นใหม่ สร้างกำลังคนแห่งอนาคต (Future Workforce) ภายใต้แนวคิด “SCI+BUSINESS” ปั้นเด็กวิทย์คิดประกอบการ ที่พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่

เพื่อปลุกไฟในเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ โดยตอบโจทย์ 3 เป้าหมายของ Gen Z ได้แก่ งานก้าวหน้า รายได้มั่นคง และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ reapersrugby.com

แทงบอล

Releated